มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ถึง 10 ม.ค.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน :     6050 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :     สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ วูฒิ ปวชง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการ และฝ่ายสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารมีความร้ด้านคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มีความรู้การให้บริการห้องสมุด
ทักษะ/สมรรถนะ :     คอม
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram