previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา (ถึง 11 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา (ถึง 11 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประกาศรับสมัคร :     คัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียดแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     รายละเอียดแนบท้าย
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท และปริญญาเอก
   
เงื่อนไข :     อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท และปริญญาเอก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     เอกสารแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     เอกสารแนบท้า
   
   
เงื่อนไข :     อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •