มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา (ถึง 11 พ.ค.)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประกาศรับสมัคร :     คัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram