. . .

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: อาจารย์ (ถึง 22 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: อาจารย์ (ถึง 22 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ เลขที่ 763 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     19,670 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานสอนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ผลิตตำราหรือสื่อการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความสามารถทางวิชาการ
วิธีการประเมิน : พิจารณาความสามารถทางด้านวิชาการ ความเป็นนักวิจัย

– ทักษะ
การถ่ายทอด
วิธีการประเมิน : ความสมารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

– สมรรถนะ
ด้านจิตใจ
วิธีการประเมิน : ความมั่นคงด้านจิตอารมณ์ จิตใจ
เกณฑ์การประเมิน :     –
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: อาจารย์ (ถึง 22 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด