. . .

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 4 มี.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 4 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 4 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด