previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ก.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ก.ค. 2560

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ก.ค. 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำเเหน่งบริหารพัสดุไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

4. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน), ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติงานเต็มเวลา)

5. สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft office ได้เหมาะสมกับงาน

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือรับรอง (กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือกจะเเต่งตั้งให้เป็นรักษาการเเทนในตำเเหน่งที่ได้รับการคัดเลือก เเละต้องเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี)

7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (เกณฑ์คะเเนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่เเนบมา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทางด้านงานพัสดุอย่างสูงในฐานะหัวหน้างาน

2. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางเเผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูเเล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา เเนะนำ ปรับปรุงเเก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ติดตาม ประเมินผลงาน เเละพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัสดุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง