previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยมหิดล: อาจารย์ (ถึง 04 เม.ย.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     … บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การแปล ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือ การแปล รวมถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. เป็นผู้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก

2. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย การเขียนตำรา หรือการเรียนการสอน หรือทำงานทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือ การแปล หรือ ศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุนของหน่วยงานอื่นใด
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     20,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     คุณวุฒิปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมทางการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่น โดยมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาบทเรียน E Learning การออกแบบงานกราฟิก การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
– คัดเลือกจากใบสมัคร

– สอบข้อเขียนความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
– สอบการสอน

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     20,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ตามประกาศ
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     20,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญเอก ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การแปล ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่านที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือการแปล รวมถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     นำเสนอผลงานวิชาการ โดยพิจารณาจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และบุคลิกภาพ
ทักษะ/สมรรถนะ :     – มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก
– หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย การเขียนตำรา หรือการเรียนการสอนหรือทำงานทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือ การแปล หรือศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
เงื่อนไข :     ต้องเป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุนของหนย่วยงานอื่นใด
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดล
111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     20,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     คุณวุฒิปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมทางการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นโดยมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น การพัฒนา Web Site การพัฒนาบทเรียน E-Learning การออกแบบงานกราฟิก การผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •