มหาวิทยาลัยมหิดล: อาจารย์ (ถึง 04 เม.ย.)

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     … บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การแปล ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือ การแปล รวมถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. เป็นผู้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก

2. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย การเขียนตำรา หรือการเรียนการสอน หรือทำงานทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือ การแปล หรือ ศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุนของหน่วยงานอื่นใด
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram