previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยมหิดล: บรรณารักษ์ (ถึง 15 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน :     11,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารฉบับพิมพ์
๒. ปฏิบัติหน้าที่งานเทคนิคและบริการวารสารฉบับพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการบริหารงานวิจัย
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     ๑. มีความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๓. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
๔. หากมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ (การพูด ฟัง อ่าน เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •