previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 11 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 11 มี.ค.)

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร
๔. มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word ,Excel, Powerpoint
๖. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑.ปฏิบัติงานธุรการของงานแผนพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
๒.จัดทำและรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกของวิทยาลัย
๓.บันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : MUFIS)และระบบงบประมาณ Module FM (MU-ERP) และระบบสารบรรณของงาน
๔.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่