มหาวิทยาลัยมหิดล: นักประชาสัมพันธ์ (ถึง 20 พ.ค.)

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์         
ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ดำเนินการประสานการจัดทำและจัดทำข้อมูลวารสารภายใน สื่อแผ่นปลิว ประกาศและป้ายต่างๆ
2.ดำเนินการประสานการจัดและจัดทำข้อมูลการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานและผลงานวิจัย
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ
3.ดำเนินการเขียนข่าวกิจกรรมของคณะฯ เพื่อประสานเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ
บนเครื่องคีออส ของคณะฯ
4.ให้ข้อมูลและประสานงานด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ในองค์กร
5.บริหารจัดการและจัดทำเนื้อหา ข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบภาพและเสียง
6.ประสานงานติดและปลด สื่อแผ่นปลิว ประกาศและป้ายต่างๆ ในคณะฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1.การจัดทำและจัดทำข้อมูลวารสารภายใน สื่อแผ่นปลิว ประกาศและป้ายต่างๆ
2.การจัดและจัดทำข้อมูลการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานและผลงานวิจัย เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน
3.การเขียนข่าวกิจกรรมของคณะฯ เพื่อประสานเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ของคณะฯ
4.จัดทำเนื้อหา ข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบภาพและเสียง
ทักษะ/สมรรถนะ :     1.จัดทำข้อมูลวารสารภายใน สื่อแผ่นปลิว ประกาศและป้ายต่างๆ
2.จัดและจัดทำข้อมูลการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานและผลงานวิจัย เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน
3.การเขียนข่าวกิจกรรมของคณะฯ เพื่อประสานเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ของคณะฯ
4.บริหารจัดการและจัดทำเนื้อหา ข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบภาพและเสียง
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram