previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ม.ค. 2561

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ม.ค. 2561
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ม.ค. 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครต้องชี้แจงความเกี่ยวข้องของสาขาที่จบว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านขนส่งระหว่างประเทศอย่างไร หรือ
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครต้องชี้แจงความเกี่ยวข้องของสาขาที่จบว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านขนส่งระหว่างประเทศอย่างไร และ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
1. TOEFL
– Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550
– Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213
– Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79
2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5
3. TU – GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550
4. CU – TEP (คะแนนเต็ม 120) 75
โดยผลทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง หรือ เป็นชาวต่างประเทศ

3.สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานสอน และผลิตผลงานวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
2 การทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียนมีทั้งหมด 2 ส่วน
เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
ส่วนที่ 1 ทฤษฎี 100 คะแนน
ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้ 100 คะแนน
ผู้ที่มีผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการผ่าน จึงจะได้เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน ในลำดับต่อไป
3 การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ
ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)
ทักษะ/สมรรถนะ : พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– สอบสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เวลา 20 นาที
– นำเสนอผลงานวิจัย เวลา 15 นาที
– สอบสัมภาษณ์ เวลา 20 นาที

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่งครั้งที่1/2561
ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 27,130-35,700
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *