previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ป.ตรี: นักวิชาการศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 16 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ป.ตรี: นักวิชาการศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 16 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     10,050 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ทำงานด้านบัญชี
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ ทางด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ ประเมินสอบข้อเขียน และข้อปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
– ทักษะ ทางด้านบัญชี และด้านคอมพิวเตอร์ ประเมิน:สอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
เกณฑ์การประเมิน :     สอบผ่านข้อเขียน ภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     10,050 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ในเกณฑ์ดีมาก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ในเกณฑ์ดีมาก มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล สามารถใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบผ่านข้อเขียน ภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ สอบผ่านสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     สอบผ่านข้อเขียน ภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ สอบผ่านสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     10,050 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานบริการด้านการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จัดการข้อมูลต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบผ่านข้อเขียน ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     สอบผ่านข้อเขียน ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านสัมภาษณ์

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ป.ตรี:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •