previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |ตำแหน่งวิชาการ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |ตำแหน่งวิชาการ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |ตำแหน่งวิชาการ

มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ตำแหน่งวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 24,600-30,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |ครู (สังคมศึกษา)

มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา /การสอนสังคมศึกษา
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูมาแสดงด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ประเมินความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
๖.๒ ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ จำนวน ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
๖.๓ ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการประเมินตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ก่อน หากผ่านการประเมินตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ จึงมีสิทธิเข้าประเมินตามข้อ ๖.๓ ต่อไป

ตำแหน่ง: ครู (สังคมศึกษา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,290-18,330
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย 18 ม.ค. -31 มี.ค. 2559 |สายวิชาการ

มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: สายวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย มรภ.อุดรธานี :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -5 ต.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : วุฒิ ป.ตรี 18,000 บาท/วุฒิ ป.โท 21,000 บาท บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี หรือการเงิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ /สถิติ /สถิติประยุกต์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการของการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 01 ต.ค. -30 พ.ย. 2558  วิชาการ

มรภ.อุดรธานี

ตำแหน่ง: วิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 24,600-30,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 -24 มิ.ย. 2558  ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง: ตำแหน่งวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 24,600-30,000
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -09 ต.ค. 2558  ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง: ตำแหน่งวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •