previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -13 ม.ค. 2560 |นักวิชาการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -13 ม.ค. 2560 |นักวิชาการเงินและบัญชี

“มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -13 ม.ค. 2560 |นักวิชาการเงินและบัญชี

มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สวนสุนันทา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.สวนสุนันทา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

“มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -18 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีของทุกสาขา
2.มีความรู้ด้านงานธุรการและสารบรรณ
3.มีความรู้ด้านเลขานุการ และการประชุม
4.การวิจัย และการฝึกอบรม
5.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หากสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และการจัดการที่ดี
8.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา วันเสาร์ – อาทิตย์ และปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
9.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สวนสุนันทา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.สวนสุนันทา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |