previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ 27 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ 27 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านการเขียนโครงการฝึกอบรม การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์
เชิงปริมาณ กราฟ รูปภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ประสานงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
2.ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถานประกอบการ
3.งานตรวจแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 1.2ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ -ความรู้เกี่ยวกับงานทำโครงการกับหน่วยงานภายนอก -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานบริการทางวิชาการ -ความรู้เกี่ยวกับงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |