บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT): หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (ถึง 27 พ.ค.)

99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021   
ชื่อตำแหน่ง :     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (Chief Marketing Officer)
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน
ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและการขายของบริษัท บริหารจัดการแผนการพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

เงื่อนไข :     มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี,มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาการจ้าง หากไม่ผ่านการประเมินผลงานจะถูกเลิกสัญญาจ้าง
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT):คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram