previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มี.ค. -31 มี.ค. 2560 รวม 44 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มี.ค. -31 มี.ค. 2560 รวม 44 อัตรา

“ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มี.ค. -31 มี.ค. 2560 รวม 44 อัตรา

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้าง การแต่างตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินกาทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554

ตำแหน่ง: วิศวกร,สถาปนิก,ช่างโยธา,ช่างเทคนิค,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,770-18,600
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ท่าอากาศยานไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ท่าอากาศยานไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |