. . .

ตื่นตัวสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562

แชร์ให้เพื่อน
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  23
  Shares

ปี 2562 สนใจ ตื่นตัวสอบ ภาค ก. ก.พ. เป็นพิเศษ เราลองมาดูปัจจัย เหตุผล

 1. จากสภาวะการว่างงานภาคเอกชน (โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี) อาชีพรับราชการคืออีกทางเลือกของการประกอบอาชีพ ที่ได้รับความสนใจขึ้นมาในระดับต้นๆ
 2. การประชาสัมพันธ์ ของ มหาวิทยาลัย ในช่วงปัจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับ การสอบก.พ. และ เส้นทางอาชีพรับราชการ
 3. ความยั่งยืน มั่งคง ของอาชีพ สวัสดิการ ที่ได้รับจากภาครัฐ เป็นเหมือนแม่เหล็ก สำคัญที่ทำให้คนไทยวันนี้ อยากรับราชการ
 4. เงินเดือน ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากในอดีตของราชการ แม้จะไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับตำแหน่งระดับสูงๆ ของภาค เอกชน แต่
  หากมองในแง่ ผู้จบการศึกษาใหม่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ Start ฐาน เงินเดือน ที่ เกือบ 17,000 บาท สำหรับปริญญาตรี ถือว่าไม่น้อยเลย เพราะเอกชน ถ้าจบ มาใหม่ ยากที่จะได้เงินเดือนอัตรา นี้ และมีสวัสดิการพร้อม
 5. Career Path หรือ เส้นทางอาชีพ มี ความชัดเจน สามารถวางแผน การเลื่อนตำแหน่ง ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มีมาตรฐาน
 6. “สิบพ่อค้า ไม่เท่าพระยา เลี้ยง” เป็นสำนวน ที่มีมาแต่โบราณ. ทำให้อาชีพรับราชการ โดยเฉพาะในสังคมต่างจังหวัด เป็นที่ยอมรับ
 7. เป็นระบบการสอบแข่งขันที่ใช้ระบบคุณธรรม ดังนั้น ฐานะหรือบทบาททางสังคม ไม่ใช่ตัวตัดสิน หากแต่เป็นความสามารถ

การสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) เป็นเจ้าภาพในการจัดสอบ ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ช่วงต้นปีของทุกปี ( ประมาณ ก.พ- มี.ค)

ถาม สอบไปเพื่ออะไร

ตอบ เนื่องจาก การสมัครสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ คุณสมบัติที่ระบุ คือ “ เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก.ก.พ.” ตรงจุดนี้ ทำให้ผู้มีความสนใจจะเข้ารับราชการ ต้องผ่านการสอบนี้ เพื่อ ได้ใบรับรองผลการสอบ และ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร

ถาม ข้าราชการพลเรือนสามัญคืออะไร

ตอบ คือบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551. – และ ด้วยเหตุผลที่ว่า หน่วยงานราชการ จำนวนมากจะบุคคลบุคคลเข้ารับราชการโดยอาศัยอำนาจ กฎหมายฉบับนี้ จึง. จำเป็นต้อง กำหนด คุณสมบัติ ว่าต้องสอบ ผ่าน ภาค ก..ก.พ. หน่วยงาน กลุ่มนี้ ได้แก่

 1. ราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือ เรียกชื่อ อย่างอื่น มีฐานะเทียบเท่า
 2. ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อำเภอ

ส่วน ราชการอื่น ที่ บรรจุ และ แต่งตั้งโดยอาศัย กฎหมายฉบับอื่น. ก็ ไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าต้องมีใบรับรองผลการสอบ ก.พ. หรือ จะกำหนด ให้ มี ก็ได้

Act group
Id line @actgroup

 •  
  23
  Shares
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ตื่นตัวสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562

เรื่องล่าสุด