. . .

คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน-นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน-เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน-นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > ปิดคอร์ส > คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน-นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน-เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน-นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
แชร์ให้เพื่อน
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

เตรียมพร้อม

ติวสอบท้องถิ่น ภาค ข.

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ

อ.กษิระ – อ. วันนรัตน์ – ปลัดศุภวัฒน์

ติวเข้มสุดฝีมือ กับภาค ข.
ระยะเวลาการติวและ ทำแบบทดสอบ
แก้ไขจุดบกพร่อง ประมาณ 7 เดือน
สอบมิใช่แค่ติด แต่ต้องบรรจุรอบแรก
รอบต้นๆเท่านั้น

◾️สถาบันติวแอ๊คกรุ๊ป◾️
พิชิตผลเลิศสอบท้องถิ่น 62
➖รอบเพิ่มเติม➖
🔷นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
🔷นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
🔷เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
🔷นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
อ. กษิระ-อ. วันนรัตน์-ป.ศุภวัฒน์
มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
☑️คอร์สภาค ก
☑️คอร์สภาค ก.+ ภาคข.
☑️พิชิตการสอบท้องถิ่น 62

✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
✖️✖️ทุกตำแหน่งต้องสอบ✖️✖️
รอบการสอบเพิ่มเติม จับจุด จับข้อสอบเก่า จับดัก- เก็ง
4หัวข้อสอบแอ๊คกรุ๊ปย่อย 6 ประเด็นติวเพื่อความแม่นยำ เหนือคู่แข่ง
1. ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล
2. กฎหมายในการปฎิบัติราชการ
3 ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
มิใช่แค่เพียง “ผ่าน “แต่ต้อง” เหนือ”
อ. กษิระ-อ. วันนรัตน์-ป.ศุภวัฒน์
มุ่งมั่นให้ท่านได้รับ
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
(1). คู่มือสรุปแนวข้อสอบ&เอกสาร ประกอบการติว
(2) Flash Drive(FD) 📌เปิดรับชมทั้ง ภาพ/เสียง เสมือนมาฟังติวสด ทบทวนซ้ำได้ตลอด
(3). ฟรี!!! สิทธิเข้าติวสด 📌ที่จังหวัดต่างๆ ทุกศูนย์ที่แอ๊คกรุ๊ป ( นำคู่มือ เอกสาร บัตรติว บัตรประชาชน มาแสดงวันติว)
(4)ได้เข้าติวสด และดู คลิปวีดีโอ ในห้องติวlive on net ภาค ก . รับชมผ่านทางfb live 📌ตาม ตารางนัดหมายเน้นการทบทวน และอัพเดทข้อมูลเป็นสำคัญ

ครบชุดภาค ก.เพียง 3,990 บาท
➖➖➖➖➖➖➖
▪️ศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป / สิทธิโค้ช
ชำระเพียง3,510 บาท
▪️ศิษย์เก่าแนะนำมา
ชำระ เพียง3,790 บาท
———————————-
◽️คอร์สเจาะข้อสอบ ภาค ข.◽️

◽️นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
4. ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตาแหน่งที่สมัครสอบ

◽️นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการ พัฒนาเมือง
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ วางแผนและผังเมือง
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตาแหน่งที่สมัครสอบ

◽️เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการประปาภูมิภาค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิตและจาหน่ายน้าประปา
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้าและการใช้งาน
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตาแหน่งที่สมัครสอบ

◽️นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ความรู้พื้นฐานด้านงานสารวจและการทาแผนที่
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและเขียนแผนที่ การคานวณพื้นที่ จากค่าพิกัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม เบื้องต้น (GPS)
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง ที่สมัครสอบ

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

อัตราค่าติวภาค ข. ปกติ 6,000 บาท
ศิษย์เก่าลดพิเศษ เพียง 5,000 บาท
ศิษย์เก่าแนะนำมาเพียง 5,500 บาท
พิเศษสุด 🖌
กอเจิซ กิฟเต็ด (GG)
(GORGEOUS Gifted)
✔️สมัครควบรวม ก.+ข.เพียง 7,890 บาท
(ปกติ = 9, 900 บาท)

สิทธิพิเศษ!!
สมัคร ควบรวม ก+ ข
(1) ศิษย์เก่า…หรือใช้สิทธิ โค้ช/โค้ชอาวุโส
เพียง 7,390 บาท
(2).ศิษย์เก่าแนะนำมา เพียง 7,690 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ!! แบ่งชำระได้!!
แสดงบัตรติว หรือ หลักฐานศิษย์เก่า ก่อนชำระ/โอนเงิน เพื่อรับส่วนลด

089-816-7804
081-445-1423
062-670-5447

🔷id line. @actgroup

วิธีสมัคร

สนใจโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เพือสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ โอนเงินเรียบร้อยส่งหลักฐานการโอนมาทาง e-mail satabunact@gmail.com หรือ LINE ID: @actgroup

กรุงไทย เลขที่ 869-014-2703 สาขาย่อยเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด รามคำแหง
กสิกรไทย เลขที่ 023-842-7924 สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
ไทยพาณิชย์ เลขที่ 044-283-4861 สาขาหัวหมาก
กรุงเทพ เลขที่ 192-424-2660 สาขา สวนสยาม
ทหารไทย เลขที่217-201-6483 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 262-1-29817-7 สาขาถนนรามคำแหง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 062-670-5447 หรือ ID LINE: @actgroup (แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการมากกว่า)

 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > ปิดคอร์ส > คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน-นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน-เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน-นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เรื่องล่าสุด