previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตรวจสอบภายใน จัดเก็บรายได้ การเงินและบัญขี พัสดุ นักวิขาการคลัง

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป > คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตรวจสอบภายใน จัดเก็บรายได้ การเงินและบัญขี พัสดุ นักวิขาการคลัง
แชร์ให้เพื่อน
 • 160
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  160
  Shares

เตรียมพร้อม

ติวสอบท้องถิ่น ภาค ข.

ตรวจสอบภายใน
จัดเก็บรายได้
การเงินและบัญขี
พัสดุ
นักวิขาการคลัง

มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ

อ.กษิระ – อ. วันนรัตน์ – ปลัดศุภวัฒน์

ติวเข้มสุดฝีมือ กับภาค ข.
ระยะเวลาการติวและ ทำแบบทดสอบ
แก้ไขจุดบกพร่อง ประมาณ 7 เดือน
สอบมิใช่แค่ติด แต่ต้องบรรจุรอบแรก
รอบต้นๆเท่านั้น

แก่นสาระการบรรยาย

 1. ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และ การจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน” ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงใน
  -ข้อมูลแผนที่ภาษี
  – ทะเบียนทรัพย์สิน
 2. พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 ถึงปัจจุบัน
 3. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 รวมถึง ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 4. ความรู้การตรวจสอบและการดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูล หรือ ประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ
 5. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. พ.ร.บ ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 2542
 7. ระเบียบ มท .วิธีการงบประมาณ อปท.
 8. ระเบียบ มท. ว่าด้วยจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินของ อปท.
 9. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. 2545
 10. ประกาศ มท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน อปท.
 11. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
  บัญขี ภาษี และทะเบียนคุม ใน ระบบManual & GFMIS
 12. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
 13. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ และ การควบคุมภายใน – ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2545
 14. หลัก COSO รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
 15. ความรู้หลักการบัญชีเบื้องต้นและ หลักการตรวจสอบบัญชี เบื้องต้น

ท่านจะได้รับ

 • การติวสด Live on stage และ การนัดหมายเสริมเฉพาะเรื่อง live on net หรือ รับชม VDO บันทึกการบรรยายผ่านทาง facebook
 • DVD
  ** การติวlive on stage บรรยายที่ สถาบันแอ๊คกรุ๊ป 2229/3-5 รามคำแหง51/3 กทม.

อัตราค่าติวเพียง 7,500 บาท

สมัครบัดนี้ – 14 ก.ย. 2561
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 สิ้นสุดโปรโมชั่นเดือนเก้า

โปรโมชั่นพิเศษจริง
สมัครวันนี้เพียง 4,500 บาท
ศิษย์เก่า ชำระ 4,000 บาท
ศิษย์เก่าแนะนำมา 4,250 บาท
*แสดงหลักฐาน/ บัตรติวศิษย์แอ๊คกรุ๊ป

วิธีสมัคร

สนใจโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เพือสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ โอนเงินเรียบร้อยส่งหลักฐานการโอนมาทาง e-mail satabunact@gmail.com หรือ LINE ID: @actgroup

กรุงไทย เลขที่ 483-000-2514 สาขาย่อยเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด รามคำแหง
กสิกรไทย เลขที่ 023-842-7924 สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
ไทยพาณิชย์ เลขที่ 044-283-4861 สาขาหัวหมาก
กรุงเทพ เลขที่ 181-435-1696 สาขา ลาดพร้าว99
ทหารไทย เลขที่217-201-6483 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 207-231-5904 สาขาถนนรามคำแหง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 062-670-5447 หรือ ID LINE: @actgroup (แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการมากกว่า)

 •  
  160
  Shares
 • 160
 •  
 •  
 •  
 •  
 •