ความคืบหน้าการสอบท้องถิ่น 2556

 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 มิถุนายน 2556
ติดตามกันเป็นระยะนะครับ ไม่แน่ ก.ค. นี้เราอาจจะได้ทราบข่าวดี ^^

สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram