previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

คณะกรรมการอัยการ: อัยการผู้ช่วย (ถึง 29 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > คณะกรรมการอัยการ: อัยการผู้ช่วย (ถึง 29 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คณะกรรมการอัยการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย โดยวิธีการสอบคัดเลือก ตามความในมาตรา 49, 50 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ .ศ.2553 ทั้งนี้ ก.อ.มีมติให้สำนักงานอัยการสูงสุดบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้เป็นข้าราชการ อัยการและแต่งตั้งห้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยได้ไม่เกิน 140 อัตรา
  ด้วย ก.อ.ได้มีมติให้สำนักงานอัยการสูงสุดจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น ข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2554 ตามความในมาตรา 49, 50 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 โดยกำหนดให้จ่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554
  ดังนั้น จึงประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามครามในมาตรา 49, 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับใบสมัครทางเว็บไซต์ www.cmiss.ago.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนวันที่ 29 เมษายน 2554 รับใบสมัครได้ถึงเวลา 16.30 น.โดยให้ยื่นใบสมัครตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับใบ สมัคร ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีตรติฯ (อาคาร A ทิศใต้) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210 พร้อมหลักฐานดังนี้
  – รูปถ่ายปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
  – รูปถ่ายประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
  – สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  -หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฏหมาย
  – ใบรับรองสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  – เงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 500 บาท
  – หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะประกาศกำหนด

ดูประกาศคลิกที่นี่
website คณะกรรมการอัยการ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •