previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

ข่าวดี!! มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สมัครสอบครูผู้ช่วยได้

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ข่าวดี!! มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สมัครสอบครูผู้ช่วยได้
กคส. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข่าวดีจาก ก.ค.ศ. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา เดิมทีจะไม่สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยได้จนกว่าจะมีใบประกอบวิชาชีพครู วันนี้โอกาสเปิดแล้วครับ

ผลจากการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งล่าสุดได้มีการนำประเด็นการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง จากเดิมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นจึงจะสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ โดยปรับเป็นว่า "มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิับัติการสอน" และอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ


ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะประเด็น

๑) ขออนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

 ๒) อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๓) อนุมัติย้ายและแต่งตั้งรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔) คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ กรณีมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์


 l ขออนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

จากการที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งไว้ คือ

๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น

ในปัจจุบันผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป มีหลากหลายสาขาที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เครื่องยนต์ เครื่องกล ฯลฯ ซึ่งผู้จบสาขาเหล่านี้ไม่ได้จบ วิชาชีพครู แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้บุคคลดังกล่าวเข้ามาจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ โดยปรับคุณสมบัติเฉพาะข้อ ๒) จากเดิม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ลิงค์ย่อ: http://j.mp/RLeoGf
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •