previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

ก.พ.: รายชื่อผู้สมัครสอบเข่งขัน (ถึง – -)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ ประจำปี 2554

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2554

       รายชื่อผู้สมัครสอบ
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   13.30-15.30 น.

 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   09.00-11.00 น.

 

 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   09.00-11.00 น.

 

 หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   13.30-15.30 น.

ดูประกาศคลิกที่นี่
website ก.พ.:คลิกที่นี่l

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •