previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บัดนี้- |เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ก. ก.พ.

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บัดนี้- |เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ก. ก.พ.

“ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บัดนี้- |เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ก. ก.พ.

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ตามที่ได้แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหากคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 นั้น

โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งตรงกักำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ในการนี้ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปใหม่ ดังนี้

  1. กำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 คงเดิม
  2. กำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
  3. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่ง: เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ก. ก.พ.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

สอบ ก.พ. ภาค ก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 2555 สำนักงาน ก.พ.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

สำหรับผู้ที่สอบวันที่ 26 ส.ค. 55 ก.พ. จะแจ้งสถานที่สอบในวันที่ 10 ส.ค. 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

(เพิ่มเติม…)