. . .

กำหนดการสอบตำรวจบุคคลภายนอก 450 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)

ACTGROUP > เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > กำหนดการสอบตำรวจบุคคลภายนอก 450 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)
ตำรวจ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบตำรวจ บุคคลภายนอก วุฒิ ปริญญาตรี-โท สอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ข่าวล่าสุดจะรับสมัครวันที่ 22 ธ.ค.57 – 20 ม.ค. 58 เป็นมติที่ประชุม กมค.ตร. ซึ่งยังต้องรอตรวจสอบกับประกาศรับสมัครสอบตัวจริงที่จะเผยแพร่ในวันที่ 12 ธ.ค. 57 โดยจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต สอบวันที่ 22 พ.ค. 58 รายละเอียดคร่าวๆ

สอบตำรวจบุคคลภายนอก 450 อัตรา
สอบตำรวจบุคคลภายนอก 450 อัตรา

การประชุมนี้สืบเนื่องจาก อนุมมัติหลักการ ตร. และการจัดสรรตำแหน่งและอัตราในการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557 จำนวน 450 อัตรา และได้มอบอำนาจและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีกำหนดการดังนี้

ออกประกาศรับสมัคร 12 ธ.ค. 57
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 22 ธ.ค. 57-20 ม.ค. 58
ออกข้อสอบ, จัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 19-22 ก.พ. 58
สอบข้อเขียน 22 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 3 มี.ค. 58
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รับหลักฐาน ตรวจร่างกาย, สัมภาษณ์
(ทดสอบภาษาอังกฤษ ว่ายน้ำ/วิ่ง เฉพาะ บช.ก.)
11-23 มี.ค. 58
ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 24 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 19 พ.ค. 58
ผู้สอบแข่งขันได้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 1 มิ.ย. 58

สรุป บช.ศ. จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ โดยให้ สพฐ.ตร. และ บช.ก. ออกประกาศการรับสมัครเอง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการ โดย บช.ศ. จะยกร่างประกาศการรับสมัครให้และดำเนินกระบวนการสอบให้ทั้ง 2 หน่วยโดย สพฐ.ตร. จะต้องหาคนมาออกข้อสอบในส่วนข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งของ สพฐ.ตร. สำหรับขั้นตอนการออกข้อสอบ การจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ และการประมวลผลกระดาษคำตอบ ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ณ สถานที่ที่ บช.ศ. กำหนด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

อ่านเพิ่มหน้า: 1 2 3 4 5

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > กำหนดการสอบตำรวจบุคคลภายนอก 450 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)

เรื่องล่าสุด