การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบ นิติกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,ผู้ตรวจสอบภายใน,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพวิศวกร,นักธรณีวิทยา,สถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์, นายแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลปริญษา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถึง 31 มี.ค. 55)

http://jobparttimes.com/wp-content/uploads/2011/06/24609_0.jpgรวม 742 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น. สำหรับผู้จบ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

ดูประกาศคลิกที่นี่
website การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.):คลิกที่นี่l


ดูประกาศคลิกที่นี่
website การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.):คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram