previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 พ.ค. -28 พ.ค. 2560 รวม 30 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 พ.ค. -28 พ.ค. 2560 รวม 30 อัตรา

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 พ.ค. -28 พ.ค. 2560 รวม 30 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ 29/2560

เรื่อง การรับสมัครงาน กฟผ. อัตราท้องถิ่น

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา โดยมีคุณสมบัติละเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราที่รับสมัคร

อัตราท้องถิ่น หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัด กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงานเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามแนบท้ายประกาศ

2.2 ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.3 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ

2.4 มีอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ดังนี้
(อ่านต่อดาวน์โหลดประกาศที่ลิงค์ด้านล่าง)

ตำแหน่ง: วิทยากร,นิติกร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง,ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |