การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ เลขานุการ,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานวางแผน,นักบัญชี,พนักงานงบประมาณ,พนักงานการเงิน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานการตลาด,ลูกจ้างทำหน้าพนักงานบริหารทั่วไป,ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน (ถึง 24 ก.พ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ เลขานุการ,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานวางแผน,นักบัญชี,พนักงานงบประมาณ,พนักงานการเงิน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานการตลาด,ลูกจ้างทำหน้าพนักงานบริหารทั่วไป,ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน (ถึง 24 ก.พ

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ดูประกาศคลิกที่นี่
website การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย:คลิกที่นี่