previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

“กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศชาย/หญิง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
– มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ของกองบัญชาการกองทัพไทย
– พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ เบื้องต้นของกองบัญชาการกองทัพไทย
– วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีต่าง ๆ และการดำเนินการเกี่ยวกับ ความรับผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางละเมิด
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ค้นคว้าและวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามสถานการณ์ต่างๆ
– ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
– ประสานองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม สัมมนาของส่วนราชการในกองทัพไทย
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: นักกฏหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |