previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 เม.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 เม.ย. 2560

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 เม.ย. 2560

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ตำแหน่ง 1 สายงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จดรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการเก็บรักษาให้บริการเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติราชการ ทะบเียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2555

คุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ในด้านงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนัดงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 และกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *