. . .

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |นิติกร (ป.โท)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |นิติกร (ป.โท)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |นิติกร (ป.โท)

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นิติกร (ป.โท)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-42,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ม.ค. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |นิติกร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวน 1 สายงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

(1) นิติกร (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่เสนอแนะรูปแบบ เทคนิค ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความ หรือมีการหารือบ่อยๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรีความกฎหมายและตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ธ.ค. 2558 |นักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |นิติกร (ป.โท)

เรื่องล่าสุด