previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กองทัพอากาศ: รับ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ชาย-หญิง หลายตำแหน่ง (ถึง 31 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทัพอากาศ: รับ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ชาย-หญิง หลายตำแหน่ง (ถึง 31 ม.ค.)

ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ กซอ.๒ ชอ. (ลพบุรี) (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ)พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ กรง.ชอ. (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานบริการ กรก.ชอ. (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานธุรการ กซอ.๒ ชอ. (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานธุรการ กรก.ชอ. (ชาย/หญิง
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานธุรการ กพอ.ชอ. (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานลานถัง กพช.ชอ. (อุบลราชธานี)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานรวบรวมและ เตรียมข้อมูล กรง.ชอ. (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) พนักงานรวบรวมและ เตรียมข้อมูล กกม.บก.ชอ. (ชาย/หญิง)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างระบบไฟฟ้าและ เครื่องวัดประกอบการบิน กรง.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างระบบอากาศยาน กซภ.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างโลหะ กรก.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างไม้ กพอ.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างปูน กรก.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างประปา กซอ.๑.ชอ. (นครสวรรค์)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างประปา กรก.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างท่อ กรง.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กซภ.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น กซภ.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างโครงสร้างอากาศยาน กซอ.๑.ชอ. (นครสวรรค์)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างโครงสร้างอากาศยาน กรง.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างกลโรงงาน กซอ.๑ ชอ. (จ.นครสวรรค์)
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างกลโรงงาน – แผนกอบชุบและตกแต่งผิว กรง.ชอ.
ตำแหน่ง(กรมช่างอากาศ) ช่างกลโรงงาน แผนกเครื่องมือกล กรง.ชอ.

วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กองทัพอากาศ:คลิกที่นี่