previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กศน. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

“กศน. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต (สำนักงาน กศน. กทม.) จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด การเรียนรู้ทุกประเภทพร้อมทั้ง ให้บริการสื่อสารการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและประสานงานเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงติดกันและสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน

ตำแหน่ง: ครูศรช.
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 3 ก.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 5 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |