. . .

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 22 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 22 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     **** บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา, ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ,
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     – มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
– มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
– สามารถทำงานนอกเวลาได้
– สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Excel, Power-Point และอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 22 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด