previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กระทรวงแรงงานเตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมจัดสวัสดิการที่พักทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กระทรวงแรงงานเตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมจัดสวัสดิการที่พักทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ

“กระทรวงแรงงานเตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมจัดสวัสดิการที่พักทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ

กระทรวงแรงงาน เตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท พร้อมจัดสวัสดิการ ที่พัก ทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หวังแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 -นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดประชุมผู้ประกอบการประมงจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง ตราด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปัตตานี กระบี่ นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป บรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานในมาตรการระยะสั้นอย่างเร่งด่วน    พร้อมทั้งรับทราบสภาพการจ้าง อัตราค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ สัญญาจ้าง เป็นต้น

           ในเบื้องต้น ที่ประชุมมีข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทน โดยให้จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 12,000 บาท พร้อมจัดสวัสดิการ จัดที่พัก และอาหารให้แก่แรงงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล โดยจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราวันละไม่น้อยกว่า 400 บาทอีกด้วย

 
          นายสุทธิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ G TO G ซึ่งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท นั้น กระทรวงแรงงานจะนำข้อเสนอเข้าคณะอนุกรรมการค่าจ้างต่อไป

ตำแหน่ง: เตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมจัดสวัสดิการที่พักทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงแรงงาน :ตนเอง