กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน Joomla และ photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความสามารถในการประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานในเอกสารแนบ โดยวันที่ยืนใบสมัครขอให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้นที่ 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3232

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram