previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

“กระทรวงศึกษาธิการ – |

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมยุบ อ.ก.พ. เหลือแห่งเดียว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 14.45 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมร่วม ครม. และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการหารือเตรียมการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.มาตรา 44 อีก 2 ฉบับ ฉบับแรก คือ เพื่อยุบคณะอนุกรรมการวิสามัญคณะต่างๆ เพื่อทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ของ ก.พ. หรือเรียกว่า อ.ก.พ. ที่มีอยู่ในโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่ 5 แห่ง หรือ 5 องค์กร

ประกอบด้วย

  1. สำนักงานปลัดกระทรวง
  2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  3. สำนักงานอาชีวะศึกษา
  4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  5. สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา

จึงออกคำสั่ง ม.44 เพื่อยุบรวม อ.ก.พ.ให้เหลือเพียงแห่งเดียว เพื่อให้การจัดการอัตรากำลังของกระทรวงเป็นไปโดยง่าย และเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่กระทรวงศึกษาธิการประสบตลอดมาตำแหน่ง: เตรียมยุบ อ.ก.พ.เหลือแห่งเดียว
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง