previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการ การใช้งานระบบและข้อมูลของหน่วยงานจากผู้ใช้งาน รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดตามนโยบายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
2) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
3) บริหารจัดการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงปลอดภัย และข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
4) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลเชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติเพื่อสนับสนุนการนำเสนอเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอเพื่อผู้บริหารระดับสูง
5) ร่วมวางแผนและออกแบบระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ภายในกระทรวงและระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6) บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) พัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย เพื่อให้ระบบเครือข่าย มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
8) บริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย โดยให้มีการทำงานเป็นแบบ Redundancy Fail Over เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
9) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย
10) บำรุงรักษาและติดตามสถานะการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป เช่น ความสามารถด้านการคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมธุรกิจพลังงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เช่น ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การบริหารจัดการฐานข้อมูล ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความรู้ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง: พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ย. -19 ต.ค. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพลังงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพลังงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพลังงาน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |งานวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานการเงินและบัญชี

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,700-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -3 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 37680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-37,680
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 20 มี.ค. -15 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหาร

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ดังนี้
๑. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งบริหารงานด้านสาธารณูปโภคภายในสถาบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี
๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท/ตรี สาขาสังคมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
๓.๒ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี
๓.๓ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ สบพน. www.efai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ สบพน.จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๓
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ ประวัติย่อส่วนบุคคล การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์การทำงาน
๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
๓.๖ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
ประเภท:
ประกาศรับสมัครงาน
สถานะประกาศ:
เปิด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *