previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ค. -23 พ.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ค. -23 พ.ค. 2560
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ค. -23 พ.ค. 2560

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ
(4) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •