. . .

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วย สำนักงานงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี,ว่าที่เรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 15 อัตรา (ผนวก ก)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และแบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ผู้สมัครสอบต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ถึง 35 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2524-1 ตุลาคม 2541)
 3. ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในปีการศึกษา 2559 โดยมีใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาพของสถาบัน” พร้อม Transcript
 4. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.”

การรับสมัครสอบ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ ในหัวข้อข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” โดยดำเนินการตามขั้นตอน ตามประกาศรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงกลาโหม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 21 ส.ค. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงกลาโหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 -25 ธ.ค. 2558 |นายทหารประทวน,พลทหารประจำการ (ชาย/หญิง)

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ


 

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,พลทหารประจำการ (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงกลาโหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงกลาโหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -25 ธ.ค. 2558 |นายทหารประทวน,พลทหารประจำการ (ชาย/หญิง)

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ


 

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,พลทหารประจำการ (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงกลาโหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)

เรื่องล่าสุด