previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,ช่าง โยธา,ช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ที่ดินและอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้ง รูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และนำมาวิเคราะห์ ประกอบการวางผังเมือง สามารถปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word/Excel/Power Point ดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนาม หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้านผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |