previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมือง อมรบ ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการผังเมือง รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงานวางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมืองเพื่อนำมาประกอบในการวางผัง

ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |