previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ ภาษาและวรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
(2) มีความรู้ความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : – ผู้สมัครด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ – ผู้สมัครด้านสายงานสนับสนุน สอบข้อเขียนเป็นภาษาไทย

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |