previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. -21 ก.ค. 2560

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. -21 ก.ค. 2560

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศีกษาปริญญาโท ทางการเกษตร สาขากีฏวิทยา สาขาโรคพืช และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหมและบริการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะด้านกีฏวิทยาและโรคพืช
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการ
3. ควบคุมและดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย ที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ
4. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง ปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชสินค้าเกษตร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |