previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -6 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -6 มิ.ย. 2560

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -6 มิ.ย. 2560

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร
2. มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำหน้าที่นักวิชาการเกษตร ในกลุ่มงานบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม การจัดฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และการตลาดหม่อนไหมและงานบริการวิชาการต่างๆ
2. ช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัย ทดลองและจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย
3. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
5. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
1.คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธฺเข้ารับการประเมินสมรรถะ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามข้อ 1 และ 2 รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |