previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมสุขภาพจิต: เภสัชกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 25 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสุขภาพจิต: เภสัชกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 25 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 10,520 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5ปี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 9,530 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ทางหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •