previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมสุขภาพจิต: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ (ถึง 25 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสุขภาพจิต: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ (ถึง 25 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท.- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการเงิน การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศ
   
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท.- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการเงิน การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีการแพทย์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •