กรมสุขภาพจิต: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ (ถึง 25 มี.ค.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท.- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการเงิน การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศ
   
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท.- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการเงิน การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram