previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมสุขภาพจิต: นักสังคมสงเคราะห์/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 15 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสุขภาพจิต: นักสังคมสงเคราะห์/นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 15 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. สามารถใช้โปรแกรมงานสารบรรณ และโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ GFMIS และโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา
2มีประสบการณ์ในด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
    
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่