. . .

กรมสุขภาพจิต: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจิตวิทยาคลินิก, นักเวชศษสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) (ถึง 14 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสุขภาพจิต: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจิตวิทยาคลินิก, นักเวชศษสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) (ถึง 14 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัครงาน)
——————–
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักจิตวิทยาคลินิก
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
——————-
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักเวชศษสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสุขภาพจิต: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจิตวิทยาคลินิก, นักเวชศษสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) (ถึง 14 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด