กรมสุขภาพจิต: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 15 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     11,400 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงาน)

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram